Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja 2023

Żłobek: tel. +48 733 304 1 15 (8-16 Pn-Pt)

Sekretariat: tel. +48 797 966 151 (9-15 Pn-Pt)

Aby zgłosić dziecko do Żłobka należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją na adres: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com, bądź złożyć ją osobiście w biurze Żłobka – Łódź, ul. Żeromskiego 115.

Wychodzimy również naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie kilkugodzinnej opieki dla Maluszków. Od teraz mogą Państwo korzystać z karnetów dostępnych w Akademii.

Dodatkowe informację pod nr tel. 797 96 51 51. Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Drodzy Rodzice,

w związku z uruchomieniem placówek „Akademia Maluszka” prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 wraz ze wszystkimi załącznikami (m.in. treścią deklaracji i oświadczeń) oraz z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji obowiązującym w Żłobkach Akademia Maluszka.

Rekrutacja do Żłobka

Informujemy, iż od dnia 19.05.2017 r. została uruchomiona rekrutacja do Żłobka Akademia Maluszka przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie sprawowania opieki nad Państwa dzieckiem w naszym żłobku prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście do biura Żłobka – Łódź, ul. Żeromskiego 115 lub przesłanie zgłoszenia drogą mailową (skan zgłoszenia) na adres: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com

O przyjęciu dziecka do żłobka decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci, które rozpoczną uczęszczanie do Akademii Maluszka od dnia 1 czerwca 2017 r.

DO POBRANIA:

 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń do listy osób oczekujących na Liście Rezerwowej. Z tej listy, w miarę kończenia udziału w Projekcie przez jego Uczestników, do Projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w Liście.

Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w projekcie (rekrutacji uzupełniającej do żłobka) znajdują sie poniżej.

DO POBRANIA:

 


 06.10.2016

Informujemy o wynikach rekrutacji do projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

LISTA RANKINGOWA 06.10.2016

 


31.08.2016r.

Informujemy o wynikach rekrutacji do projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

LISTA RANKINGOWA SIERPIEŃ 2016

 


19.07.2016 r.

Informujemy o wynikach rekrutacji do projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

LISTA RANKINGOWA LIPIEC 2016

 


Informujemy o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do projektu

16.06.2016 r.

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń do listy uczestników projektu lub w przypadku braku miejsc do listy osób oczekujących na Liście Rezerwowej. Z tej listy, w miarę kończenia udziału w Projekcie przez jego Uczestników, do Projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w Liście.

DO POBRANIA:

 


 10.06.2016 r.

Informujemy o wynikach rekrutacji do projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

LISTA RANKINGOWA 

 


Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 10 czerwca 2016 r.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 15 kobiet które uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym do:
A – 3 kobiet pracujących opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;
B – 12 kobiet nie pracujących, planujących powrót na rynek pracy, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do 3 roku życia stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:
a) złożenie formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami – do dnia 7 czerwca 2016 r. godz. 14.00
b) weryfikację formularzy zgłoszeniowych (ocena formalna i merytoryczna) do dnia 10 czerwca 2016 r.
c) ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej www.tie.com.pl oraz w Biurze projektu – w dniu 10 czerwca 2016 r. do godziny 16.00

DO POBRANIA:

rpo_efs_kolor