Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

tel. 797-96-51-51

e-mail: zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

Lider: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

tel. 797-96-51-51

e-mail: zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

Partner: Miasto Łódź/Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Zawiszy Czarnego 39, 91-818 Łódź

tel.(42) 655 06 00, (42) 655 06 30

e-mail: czp1.zawiszy39@wp.pl