Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Źródła pozyskanych dotacji

  • Urząd Miasta Łodzi
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
  • Łódzki Urząd Wojewódzki
  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • ECORYS
  • Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich
  • SWISS CONSTRIBUTION
  • FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Regionalne Centrum Polityki Społecznej