Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Projekt „Moja droga do pracy prowadzi przez  żłobek w gminie Andrespol!” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość projektu: 1 140 856,80 PLN

(wartość dofinansowania –  1 038 179,69 PLN, wartość wkładu własnego – 102 677,11 PLN).

Okres realizacji: 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia kobietom pełniącym funkcje rodzicielskie poprzez kompleksowe wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat oraz wsparcie szkoleniowo doradcze.

Projekt obejmuje działania ułatwiające powrót na rynek pracy kobietom – matkom, mieszkającym/pracującym lub uczącym się na terenie Gminy Andrespol, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez:

 1. Utworzenie żłobka w Andrespolu – miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – profesjonalna opieka nad dziećmi w bezpiecznym otoczeniu pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek.
 2. Aktywizację zawodową kobiet, dla których sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 jest barierą w powrocie na rynek pracy w formie: doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz szkoleń. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia zwiększające kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy w zawodach deficytowych w województwie łódzkim.

Zaplanowane działania pozwolą na eliminowanie szeregu barier na jakie napotykają kobiety chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

W naszym mini żłobku oferujemy:

 • Profesjonalną, troskliwą i czułą opiekę nad dzieckiem w miłej, domowej atmosferze
 • Wygodne godziny otwarcia 7.00 – 17.30
 • Wyposażenie opatrzone certyfikatami bezpieczeństwa, dostosowane do wymogów bezpiecznej pracy z dziećmi
 • Świetną lokalizację: Andrespol, ul. Rokicińska 120 oraz bezpłatny parking
 • Atrakcyjną i bezpieczną organizację czasu wolnego Twojego Maluszka
 • Zajęcia i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój mowy i myślenia
 • Zajęcia: plastyczne, sensoryczne, ekologiczne, muzyczne, ruchowe, językowe, bajkoterapia…
 • Zdrowe, smaczne i właściwie skomponowane posiłki

Niepracującym mamom w ramach projektu oferujemy również:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń do biura projektu: 797-96-51-51