Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Kategoria: Zapytania ofertowe – „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie wyposażenia – zabawek ogrodowych – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup i dostarczenie wyposażenia – zabawek ogrodowych – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu” w Andrespolu, ul. Rokicińska 120.

Oferty należy składać do dnia 28.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_wyposazenie_15_zabawki_ogrodowe_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_wyposazenie_15_zabawki_ogrodowe_protokol

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia – materiałów na zajęcia ruchowe – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Fundacja „Projekt: Aktywność”, jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”,  zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawę wyposażenia – materiałów na zajęcia ruchowe, przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”, ul. Rokicińska 120 w Andrespolu.

Oferty należy składać do dnia 19.07.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_wyposazenie_8_zajecia_ruchowe_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_wyposazenie_8_zajecia_ruchowe_protokol

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia – zabawek interaktywnych – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup i dostarczenie wyposażenia – zabawek interaktywnych – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu” w Andrespolu, ul. Rokicińska 120.

Oferty należy składać do dnia 12.07.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_wyposazenie_13_zabawki_interaktywne_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_wyposazenie_13_zabawki_interaktywne_protokol

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia – biurka, fotela obrotowego oraz regału na segregatory dla opiekuna – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”,  zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawę wyposażenia – biurka, fotela obrotowego oraz regału na segregatory dla opiekuna przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”, ul. Rokicińska 120 w Andrespolu.

Oferty należy składać do dnia 11.07.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_wyposazenie_18_biurko_fotel_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_wyposazenie_18_biurko_fotel_protokol

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie wyposażenia – materiałów plastycznych – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup i dostarczenie wyposażenia – materiałów plastycznych – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu” w Andrespolu, ul. Rokicińska 120.

Oferty należy składać do dnia 07.07.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_materialy_plastyczne_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_materialy_plastyczne_protokol

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie wyposażenia – książeczek – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup i dostarczenie wyposażenia – książeczek – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu” w Andrespolu, ul. Rokicińska 120.

Oferty należy składać do dnia 07.07.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_wyposazenie_16_ksiazki_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_wyposazenie_16_ksiazki_protokol

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów gospodarstwa domowego do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup artykułów gospodarstwa domowego do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu” w Andrespolu, ul. Rokicińska 120.

Oferty należy składać do dnia 03.07.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_gospodarstwo_domowe _2_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_gospodarstwo_domowe _2_protokol

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie wyposażenia – pojemników na zabawki – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup i dostarczenie wyposażenia – pojemników na zabawki – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu” w Andrespolu, ul. Rokicińska 120.

Oferty należy składać do dnia 27.06.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_wyposazenie_21_pojemniki_na_zabawki_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_wyposazenie_21_pojemniki_na_zabawki_protokol

Usługa wykonywania obowiązków woźnej w Żłobku Akademia Maluszka w Andrespolu

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, w związku z realizacją Projektu pn. „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na usługę wykonywania obowiązków woźnej w Żłobku Akademia Maluszka w Andrespolu, przy ulicy Rokicińskiej 120 w Andrespolu.

Przewidywany okres realizacji zamówienia od lipca 2017 r. – umowa zlecenie na jednomiesięczny okres próbny z możliwością wydłużenia do dnia 31.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

ANDRESPOL_wozna_protokol

Usługa pielęgniarska nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku Akademia Maluszka w Andrespolu

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, w związku z realizacją Projektu pn. „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na usługę pielęgniarską dla dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku Akademia Maluszka w Andrespolu, polegające na:

usługach pielęgniarskich nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat, w Żłobku „Akademia Maluszka w Andrespolu” przy ul. Rokicińskiej 120 w Andrespolu. Usługi będą sprawowane maksymalnie przez 5 dni w tygodniu. Planowane jest zatrudnienie maksymalnie dwóch pielęgniarek/pielęgniarzy. Oferowana liczba godzin miesięcznie od 40 do 80.

Zapytanie ofertowe

ANDRESPOL_pielegniarka_protokol