Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Oferta projektu

Celem projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” jest rozwój usług świadczonych przez 2 świetlice środowiskowe prowadzone przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służące integracji społecznej i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży (w wieku 6-18 lat), zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i osiedla Teofilów.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu przeżywanych przez nią trudności.

Projekt zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży łódzkiej będącej w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej, udział w atrakcyjnych formach zajęć, dzięki którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Udział w nieodpłatnych zajęciach zwiększy szansę rozwoju i umożliwi wyrównanie różnic między nimi a młodzieżą wychowującą się w domach o wyższym statusie materialnym i prawidłowych relacjach wychowawczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, zgodnych z zakresem działań projektu, co przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci zmniejszeniu zjawiska i konsekwencji wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANEM DZIAŁAŃ:

ŚWIETLICA „W EMDEKU”, Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39, czynna w roku szkolnym:

od poniedziałku do piątku w godzniach 12.00-19.00

oraz w soboty w godzinach 9.00-15.00

w wakacje: poniedziałek – piątek: 08.00-16.00

W OFERCIE ZAJĘCIA TYPU ŚWIETLICOWEGO, W TYM M.IN.

 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Pomoc w odrabianiu lekcji
 • Zajęcia świetlicowe
 • Projekcje filmowe
 • Wycieczki

ŚWIETLICA „W OGRÓDKU JORDANOWSKIM”, Łódź, ul. Łanowa 14 b, czynna w roku szkolnym:

od poniedziałku do piątku w godzniach 10.00-18.00

oraz w soboty w godzinach 10.00-16.00

W WAKACJE: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 08.00-16.00

W OFERCIE ZAJĘCIA TYPU ŚWIETLICOWEGO, W TYM M.IN.

 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Pomoc w odrabianiu lekcji
 • Zajęcia świetlicowe
 • Projekcje filmowe
 • Wycieczki

W ramach projektu również:

 • WARSZTATY KULINARNE

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH 2018

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH 2017

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH 2016

 • WAKACYJNE WARSZTATY PLASTYCZNE

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM 2017

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W PLANETARIUM (EMDEK) 2017

HARMONOGRAM FERYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W PLANETARIUM (EMDEK) 2018

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W PLANETARIUM (EMDEK) 2018

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM 2018

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W PLANETARIUM (EMDEK) 2019

 • WAKACYJNE WARSZTATY TANECZNE 

HARMONOGRAM WYJAZDOWYCH WAKACYJNYCH WARSZTATÓW TANECZNYCH

 • WYCIECZKI PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE

HARMONOGRAM WYCIECZEK PIESZYCH Z EDUKACJĄ O REGIONIE W ROKU 2018.

HARMONOGRAM WYCIECZEK PIESZYCH Z EDUKACJĄ O REGIONIE W ROKU 2017.

HARMONOGRAM WYCIECZEK PIESZYCH Z EDUKACJĄ O REGIONIE W ROKU 2016.

 • RAJDY PIESZE I ROWEROWE

HARMONOGRAM RAJDÓW W VII/ VIII 2016

HARMONOGRAM RAJDÓW W IX-XII 2016

HARMONOGRAM RAJDÓW W I-XII 2017

HARMONOGRAM RAJDÓW W I-XII 2017 (aktualizacja 30.05.2017)

HARMONOGRAM RAJDÓW W I-XII 2017 (aktualizacja VI-IX)

HARMONOGRAM RAJDÓW W 2018

 

 • WARSZTATY TANECZNE

CYKL WARSZTATÓW – 2018/2019

CYKL WARSZTATÓW – 2018.

CYKL WARSZTATÓW – 2016/2017.

 • WARSZTATY INFORMATYCZNE

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM – GRUPA 1

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM – GRUPA 2

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 1

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 2 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 3  

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 4  

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 4  (AKTUALIZACJA)

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 4  (AKTUALIZACJA 2)

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 5

 

 • WARSZTATY TEATRALNE

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH (aktualizacja 22.05.2017)

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH 2018

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH 2018 cz.2

 • KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – w trakcie wyłaniania wykonawcy

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2017

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – LIPIEC – WRZESIEŃ 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – MAJ 2016

 • LOGOPEDA – DIAGNOZA

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z LOGOPEDĄ – MAJ-CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z LOGOPEDĄ – MARZEC-MAJ 2017

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z LOGOPEDĄ – 2018

 • LOGOPEDA – TERAPIA

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – 2018

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – KWIECIEŃ – CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – STYCZEŃ – MARZEC 2017

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2016

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – SIERPIEŃ 2016

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – LIPIEC 2016

 • KOREPETYCJE

EMDEK 2018 R. sem. zimowy 

EMDEK 2018 R.

EMDEK 2017 R.

EMDEK 2016 R.

OGRÓDEK JORDANOWSKI 2018 R. sem. zimowy 

OGRÓDEK JORDANOWSKI 2018 R.

OGRÓDEK JORDANOWSKI 2017 R.

OGRÓDEK JORDANOWSKI 2016 R.

 • ŚWIETLICOWE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

HARMONOGRAM IMPREZ W ROKU 2016

HARMONOGRAM IMPREZ W ROKU 2017

HARMONOGRAM IMPREZ W ROKU 2018