Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Kategoria: Zapytania ofertowe – „Żłobek Akademia Maluszka”

Zapytanie ofertowe dot. kursu kwalifikacyjnego „Pracownik administracyjno-biurowy”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na następującą usługę świadczoną na rzecz Zamawiającego, polegającą na wykonaniu kursu kwalifikacyjnego  pn. ”Pracownik administracyjno-biurowy” dla maksymalnie 1 kobiety – uczestniczki projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” w okresie kwiecień 2017 – maj 2017.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe dot. 2 kursów kwalifikacyjnych

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych  na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego w dwóch częściach, polegające na wykonaniu:

(więcej…)

Zapytanie ofertowe dot. trenera szkolenia pn.”Podstawowe kompetencje zawodowe”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na pełnieniu obowiązków trenera szkolenia pn.”Podstawowe kompetencje zawodowe” dla maksymalnie 8 kobiet – uczestniczek projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” w okresie styczeń 2017 – luty 2017.

(więcej…)