Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe dot. kursu kwalifikacyjnego „Pracownik administracyjno-biurowy”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na następującą usługę świadczoną na rzecz Zamawiającego, polegającą na wykonaniu kursu kwalifikacyjnego  pn. ”Pracownik administracyjno-biurowy” dla maksymalnie 1 kobiety – uczestniczki projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” w okresie kwiecień 2017 – maj 2017.

Oferty należy składać do dnia 28.03.2017 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA – SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich,

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub e-mail: zlobek.akademialmaluszka@gmail.com

Do pobrania:

Leave a comment