Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Archiwum Aktualności

PLANY PRACY W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA

 

PLAN PRACY W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA – GRUDZIEŃ 2016

PLAN PRACY W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA – LISTOPAD 2016 

PLAN PRACY W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA – PAŹDZIERNIK 2016

PLAN PRACY W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA – WRZESIEŃ 2016

PLAN PRACY W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA – SIERPIEŃ 2016 

PLAN PRACY W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA – LIPIEC 2016 

 10.11.2016

Drodzy rodzice,

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 24 listpoada 2016 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Europejskich – Łódź, ul. Żeromskiego 115

 

22.08.2016 r.

Drodzy rodzice,

Informujemy, że z opiekunami w żłobku można kontaktować się bezpośrednio pod numerem telefonu: 

733-304-115

 

16.06.2016 r.

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

ZARZĄDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

z dnia 16.06.2016 r.

w projekcie „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 16.06.2016 r. wprowadza zmiany w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „ Żłobek AKADEMIA MALUSZKA– szansą dla kobiet w powrocie na rynek pracy!” mające na celu określenie zasad  i etapów rekrutacji uzupełniającej do ww. projektu.

W §5 Procedura Rekrutacji pkt. 9 dodaje się ppkt. a, b i c o treści:

  1. „Po zakończeniu rekrutacji właściwej, w każdej chwili będzie możliwość zgłoszenia deklaracji przystąpienia do projektu”.

  2. „Rekrutacja uzupełniająca będzie trwać do 30.04.2017 r.”

  3. „Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń do listy uczestników projektu lub w przypadku braku miejsc do listy osób oczekujących na Liście Rezerwowej. Z tej listy, w miarę kończenia udziału w Projekcie przez jego Uczestników, do Projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w Liście.”

 

 

DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji z dnia 16.06.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy do rekrutacji uzupełniającej

 

10.06.2016 r.

Informujemy o wynikach rekrutacji do projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”.

 

 LISTA RANKINGOWA

 

Informujemy, iż Regulamin udziału w projekcie „Żłobek ADADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” zostanie opublikowany najpóźniej dnia 1 czerwca 2016 r.