Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Projekty

Zgodnie z celami statutowymi Towarzystwo Inicjatyw Europejskich realizuje projekty na rzecz spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej.

Środki finansowe na ich realizację pozyskiwane są w ramach konkursów organizowanych na szczeblu lokalnym a także krajowym.

Poniżej wykaz projektów Towarzystwa Inicjatyw Europejskich zrealizowanych w latach 2001-2015 .

.

Nazwa
projektu

Rok

realizacji

Grupa
docelowa/ zasięg

 oddziaływania

Partnerzy

W
realizacji

Źródła

finansowania

1

Korespondent
Europy

– konkurs
dziennikarski

2001

 Młodzież szkół ponadgimnazjalnych/

Województwo
Łódzkie

Urząd Komitetu Integracji

Europejskiej

UKIE,

Kuratorium
Oświaty w Łodzi,

Wkład
własny-Wolontariat

2

„Tolerancja
i jej granice w demokratycznym świecie”- konkurs plastyczny

2001

Uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów/Województwo Łódzkie

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Wkład
własny-Wolontariat, baza techniczna- Miasto Łódź

3

„Łódzkie
Dni Tolerancji”- międzynarodowe spotkania młodzieży (Polska, Belgia, Litwa ,
Szwecja)

2001

Uczniowie
gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi (Młodzieżowa Rada Miasta Łodzi)/
zasięg europejski

Miasto Łódź

Wkład
własny-Wolontariat, baza techniczna- Miasto Łódź

4

Popołudnie dla zdrowia

2002

 Seniorzy /Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, środki własne, wolontariat

5

Akademia
sukcesu- warsztaty z autoprezentacji

2002

Uczniowie
uzdolnieni z łódzkich szkół

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Wkład
własny-Wolontariat, baza techniczna- Miasto Łódź

6

Wakacyjny program
dla młodzieży „Pożyteczna zabawa”

 

2002

Dzieci
6-17 lat / Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Wkład
własny-Wolontariat, baza techniczna- Miasto Łódź

7

Przegląd
teatrzyków w języku angielskim

2003

Dzieci
ze świetlic szkolnych/Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

8

Cały
ten Jazz

2003

Młodzież
szkół Ponadgimnazjalnych , studenci/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

9

Jeśli
nie podwórko, to co?”- informator o nieodpłatnej ofercie spędzania czasu
wolnego w Łodzi

2003

Dzieci,
młodzież, rodzice , wychowawcy/ Łódź

Miasto Łódź

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

10

  „Zagrożenia
środowiska- mity i rzeczywistość- problemy zanieczyszczeń w dużych
aglomeracjach miejskich” Seminarium Międzynarodowe (Polska, Szwecja, Niemcy,
Holandia)

2003

Nauczyciele,
administracja samorządowa/ zasięg europejski

Uniwersytet Łódzki, 

Grupowa Oczyszczalnia
Ścieków, 

Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi, Miasto Łódź, wkład własny –wolontariat

11

 „Budowanie systemu profilaktyki zagrożeń
społecznych w Łodzi- Kto dla kogo?”

Międzynarodowe
seminarium (Polska, Wielka Brytania, Holandia)

2003

Nauczyciele,
pracownicy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, administracja
samorządowa/ zasięg europejski

 

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

12

Meeting
utalentowanej młodzieży- „Kulturowy Koktajl”

(Polska,
Szwecja, Francja, Włochy, Niemcy)

2003

Młodzież/
zasięg europejski

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Program
„Młodzież”

13

”Woda
i jej życie prywatne”- międzynarodowe warsztaty ekologiczne (Polska, ,
Niemcy, Szwecja, Litwa, Ukraina, Francja, Belgia, Czechy)

2003

Młodzież/
zasięg europejski

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

14

„Kocham
Polskę”

2004

Mieszkańcy
Łodzi

 

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

15

Popłudnie
dla zdrowia


zajęcia gimnastyczne i ruchowe dla seniiorów

2004

Mieszkańcy
Łodzi

 

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

16

Akademia
Rozwoju Społecznego- program aktywizacji społecznej

2004

Mieszkańcy
Łodzi

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

17

Półkolonie
„Lato 2004”

2004

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć Pozaszkolnych
nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

18

Informator
„Co po lekcjach?”

2004

Dzieci,
młodzież, rodzice , wychowawcy/ Łódź

 

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

19

Świetlica
profilaktyczna „Ogród Jordanowski”

2004

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

20

Europejski
dzień bez samochodu

2004

Mieszkańcy
Łodzi

 

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

21

Współorganizacja
międzynarodowej wymiany młodzieży  w
Marsylii

 

2004

Młodzież,
pracownicy młodzieżowi/ zasięg europejski

Francuska  NGO ADDAP 13- Lider,

Towarzystwo Inicjatyw
Europejskich-

 Partner

Program
„Młodzież”

20

Świetlica
terapeutyczna dla dzieci

2005

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

21

Półkolonie
„Lato 2005”

2005

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

22

Informator
„Co po lekcjach?”- wydanie dla województwa łódzkiego

2005

Dzieci,
młodzież, rodzice , wychowawcy/ Łódź

 

Miasto
Łódź, Regionalne Centrum Polityki Społecznej (Urząd Marszałkowski w Łodzi)

23

Konferencja
„Poza domem”

2005

Nauczyciele,
pracownicy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe

 

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

24

I
Łódzki Rowerowy Rajd Środowiskowy

2005

 

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

25

Dzień
Dziecka- zawody na orientację

2005

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Ośrodek Edukacji
Ekologicznej

„W Lesie Łagiewnickim”,

Motodrom

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

26

„Ja,
Obywatel”

2005

Młodzież
ponadgimnazjalna, studenci

Katedra Wsi i Miasta 

Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

27

II
Łódzki Rajd Środowiskowy

2005

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

28

Klub
seniora „Zdrówko”

2005

Seniorzy/
Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

29

Udział
uczestników świetlicy profilaktycznej w wymianie młodzieżowej ze Stuttgartem

2005

Młodzież
z biednych rodzin/ zasięg europejski

 

Klub
Rotary Łódź, środki własne

30

Półkolonie
„Zima 2006”

2006

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

31

Świetlica
Środowiskowa”

2006

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

32

Klub
Seniora ZDRÓWKO

2006

Seniorzy
/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

33

 Łódzki Rajd Środowiskowy

II
edycja

2006

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

34

Obóz
sportowy – Zespół Mażoretek

2006

Uczennice
łódzkich szkół ponadgimnazjalnych

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łodź, wkład własny –wolontariat

35

Obóz
artystyczny dla chóru Juvenales Cantores Lodzienses

 

 

2006

Dziewczęta
z międzyszkolnego chóru Juvenales Cantores Lodzienses

 

Łódzkie
Kuratorium Oświaty, wkład własny, wolontariat

36

Dzieje
Polaków na Kresach Wschodnich

 

 

2006

Łódzkie
dzieci i młodzież        szkolna

 

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

wkład
własny, wolontariat

37

MODERATOR.
System aktywizacji kulturalnej i społecznej

2006

Młodzież
i osoby starsze zagrożone wykluczeniem pochodzące ze środowisk
defaworyzowanych

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej

38

Półkolonie
„Lato 2006”

2006

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi,

Jagielloński Ośrodek
Kultury

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

39

Małe
Przedszkole w Każdej Wsi

2006

Dzieci
w wieku przedszkolnym/ woj. łódzkie

Federacja Inicjatyw
Oświatowych, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich – partner regionalny

Ministerstwo
Edukacji Narodowej 

ze
środków EFS

40

Małe
Przedszkole w Każdej Wsi

Kontynuacja
projektu

2007

Powstało

14
wiejskich przedszkoli w woj. łódzkim

Federacja Inicjatyw
Oświatowych, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich – partner regionalny

Ministerstwo
Edukacji Narodowej 

ze
środków EFS

41

Półkolonie
„Zima 2007”

2007

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

42

Zakręcone
miesiące”

dwie
edycje

 

 

2007

Dzieci
i młodzież szkół łódzkich

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny, (wolontariat)

43

Nowy
Impuls – dotacje na projekty rozwojowe szkół wiejskich województwa łódzkiego

2007

Dzieci
i młodzież z 58 szkół woj. łódzkiego

Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego oraz Instytut Edukacji Ustawicznej

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

44

Cyber
Fair Edycja Polska

2007

Młodzież
w wieku 15-19 lat

Globar Schoolnet Foundation

 w Kalifornii

Towarzystwo
Inicjatyw Europejskich, wkład własny, (wolontariat)

45

Półkolonie
„Lato 2007”

2007

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
,

Jagielloński Ośrodek
Kultury

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

46

Stymulowanie
powstawania mikroprzedsiębiorstw jako istotnego instrumentu wspierania
samozatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu

 

 

2007

Osoby
z woj. łódzkiego pragnące uruchomić własną działalność

 

Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego

47

Nowy
Impuls – dotacje na projekty rozwojowe szkół wiejskich województwa łódzkiego


kontynuacja projektu

2008

Dzieci
i młodzież z 58 szkół woj. łódzkiego

Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego oraz Instytut Edukacji Ustawicznej

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

48

Stymulowanie
powstawania mikroprzedsiębiorstw jako istotnego instrumentu wspierania
samozatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu


kontynuacja projektu

 

 

2008

Osoby
z woj. łódzkiego pragnące uruchomić własną działalność

 

Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego

49

Półkolonie
„Zima 2008”

2008

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

50

„Profesjonalny
urzędnik atutem regionu kutnowskiego”

2008

Urzędnicy
z regionu kutnowskiego

Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

 – partner

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji

51

Klub
Seniora „Zdrówko”

2008

Seniorzy
/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

52

Półkolonie
„Lato 2008”

2008

Dzieci,
młodzież/ Łódź

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi,

Jagielloński Ośrodek
Kultury

Miasto
Łódź, wkład własny (wolontariat)

53

„Profesjonalny
urzędnik atutem regionu kutnowskiego”


kontynuacja projektu

2009

Urzędnicy
z regionu kutnowskiego

Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich  jako partner

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji

54

„Wspieranie
przedsiębiorczości skutecznym sposobem przeciwdziałania zjawisku bezrobocia”

2009

Osoby
bezrobotne lub zagrożone  bezrobociem /
Łódź

 

Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi

55

„Małe
Przedszkola w 5 wsiach woj.Łódzkiego: Drużbice, Jeruzal, Turowa Wola, Wadlew,
Zagórze”

2009

Dzieci
w wieku przedszkolnym z gmin wiejskich woj. łódzkiego

Gmina Drużbice,
Stowarzyszenie

Wsi Turowa Wola i Okolic,

Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy

Kowiesy, Stowarzyszenie
Rozwoju

Wsi Zagórze i Okolic

Urząd
Marszałkowski Łódź

56

„Dni
Uczenia się Osób Dorosłych 2009”

2009

Mieszkańcy
Łódzi

Britisch Centre

Wkład
własny , wolontariat

57


Dzień Europy”

 

 

2009

Dzieci,
młodzież i osoby dorosłe  / Łódź

Britisch Centre

Wkład
własny , wolontariat

58

„Pozycja
Młodzieżowych Rad w Polsce”

2009

Młodzież
szkół Ponadgimnazjalnych / Polska

Młodzieżowa Rada Miasta
Szczecina

Towarzystwo Inicjatyw
Europejskich

jako partner

Wkład
własny , wolontariat

59

„Projekty
rozwojowe szkół w Gminie Bedlno drogą do podniesienia kompetencji uczniów”

2009

Uczniowie
szkół prowadzonych przez Gminę Bedlno

Gmina Bedlno

Urząd
Marszałkowski Łódź

60

„Po
pierwsze edukacja”

2009

Uczniowie
i nauczyciele z 5 szkół podstawowych w Kutnie

Miasto Kutno –

Towarzystwo Inicjatyw
Europejskich

 jako partner

Urząd
Marszałkowski Łódż

61

„Młodzież
z ekologią na Ty”

2009

Uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych z terenu 10 gmin woj. łódzkiego

Instituto Tecnico Statale
per Attivita Sociali z Padwy oraz Stowarzyszenie Oświaty „Edukator”

 

ECORYS
Polska  Sp. z o.o

62

„Też
potrafię – równe szanse dla niepełnosprawnej młodzieży”

2009

Uczniowie
i nauczyciele 4 szkół specjalnych w Łodzi

Wydział Edukacji

Urzędu Miasta Norrkóping w
Szwecji oraz Stowarzyszenie Oświaty „Edukator”

ECORYS
Polska  Sp. z o.o.

63

„Dobry
start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy”

2009

Dzieci
i młodzież szkół w Gminie Kowiesy

Gmina Kowiesy

Towarzystwo Inicjatyw
Europejskich

 jako partner

Urząd
Marszałkowski Łódź

64

„Centrum
Obywatelskie w Łodzi”

2009

Ośrodek
wspierający nowopowstałe organizacje pozarządowe oraz wszelkie inicjatywy
obywatelskie na terenie Łodzi

 

Miasto
Łódź

65

„Profesjonalny
urzędnik atutem regionu kutnowskiego”


kontynuacja projektu

2010

Urzędnicy
z regionu kutnowskiego

Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

 jako partner

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji

66

„Młodzież
z ekologią na Ty”


kontynuacja projektu

2010

Uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych z terenu 10 gmin woj. łódzkiego

Instituto Tecnico Statale
per Attivita

 Sociali z Padwy oraz

Stowarzyszenie Oświaty
„Edukator”

 

ECORYS
Polska  Sp. z o.o

67

„Też
potrafię – równe szanse dla niepełnosprawnej młodzieży”


kontynuacja projektu

2010

Uczniowie
i nauczyciele 4 szkół specjalnych w Łodzi

Wydział Edukacji

Urzedu Miasta Norrkóping w
Szwecji oraz Stowarzyszenie Oświaty „Edukator”

ECORYS
Polska Sp. z o.o.

68

„Wspieranie
przedsiębiorczości skutecznym sposobem przeciwdziałania zjawisku bezrobocia”


kontynuacja projektu

2010

Osoby
bezrobotne lub zagrożone  bezrobociem /
Łódź

 

Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi

69

„Projekty
rozwojowe szkół w Gminie Bedlno drogą do podniesienia kompetencji uczniów” –
kontynuacja projektu

2010

Uczniowie
szkół prowadzonych przez Gminę Bedlno

Gmina Bedlno

Urząd
Marszałkowski Łódź

70

„Małe
Przedszkola w 5 wsiach woj.Łódzkiego: Drużbice, Jeruzal, Turowa Wola, Wadlew,
Zagórze” – kontynuacja projektu

2010

Dzieci
w wieku przedszkolnym z gmin wiejskich woj. łódzkiego

Gmina Drużbice,
Stowarzyszenie

Wsi Turowa Wola i Okolic,

Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy

Kowiesy, Stowarzyszenie
Rozwoju

Wsi Zagórze i Okolic

 

Urząd
Marszałkowski Łódź

71

„Dobry
start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy” – kontynuacja
projektu

2010

Dzieci
i młodzież szkół w Gminie Kowiesy

Gmina Kowiesy

Towarzystwo Inicjatyw
Europejskich

jako partner

Urząd
Marszałkowski Łódź

72

„Po
pierwsze edukacja”

2010

Uczniowie
i nauczyciele z 5 szkół podstawowych w Kutnie

Miasto Kutno – Towarzystwo
Inicjatyw Europejskich jako partner

Urząd
Marszałkowski Łódż

73

„MASZ
GŁOS MASZ WYBÓR”

2010

Mieszkańcy
Łodzi – debaty z kandydatami do Rady Miejskiej

Fundacja Batorego

Halo Łódź

 

74

„Dobry
start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy” – kontynuacja
projektu

2011

Dzieci
i młodzież szkół w Gminie Kowiesy

Gmina Kowiesy

Towarzystwo Inicjatyw
Europejskich

 jako partner

Urząd
Marszałkowski Łódź

75

„Zawodowo
PLUS – wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność
niepełnosprawnych w dorosłym życiu”

2011

Uczniowie
szkół specjalnych / Łódź

Miasto Łódź

Urząd
Marszałkowski Łódź

76

„Mechatronik,
elektronik, informatyk – zawody z przyszłością”

2011

Uczniowie
szkoły ponadpodstawowej /Łódź

BOSCH SIENENS HOLDING,

Miasto Łódź

Urząd Marszałkowski Łódź

77

„Zawodowo
PLUS – wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność
niepełnosprawnych w dorosłym życiu” – kontynuacja projektu

2012

Uczniowie
szkół specjalnych / Łódź

Miasto Łódź

Urząd
Marszałkowski Łódź

78

„Zawodowo
PLUS – wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność
niepełnosprawnych w dorosłym życiu” – kontynuacja projektu

2012

Uczniowie
szkół specjalnych / Łódź

Miasto Łódź

Urząd
Marszałkowski Łódź

79

„Mechatronik,
elektronik, informatyk – zawody z przyszłością”- kontynuacja projektu

2012

Uczniowie
szkoły ponadpodstawowej /Łódź

BOSCH SIENENS HOLDING,

Miasto Łódź

Urząd Marszałkowski Łódź

80

Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich

2012

Uczniowie
szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego

Central Bohemia Training
Institute

 Czeska Republika oraz

 Stowarzyszenie Oświatowe “Edukator”

ECORYS
Polska Sp. z o.o.