Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żłobek „Akademia Maluszka” w Dobroniu

ul. Podleśna 1

95-082 Dobroń

tel. 797-96-51-51

e-mail: akademiamaluszka.dobron@gmail.com

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez  żłobek w gminie Dobroń!”

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

tel. 797-96-51-51

e-mail: akademiamaluszka.dobron@gmail.com