Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłością

wkrótce…

 

Okres realizacji:

Źródło dofinansowania:

Wartość dofinansowania:

Wkład własny:

Grupa docelowa:

Cele:

Główne działania:

Koordynator projektu: