Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Partnerzy w realizacji projektów

Przy realizacji projektów współpracowaliśmy z:

 • Urząd Miasta Łodzi
 • Fundacja „Projekt: Aktywność”
 • Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Stowarzyszenie „EDUKATOR”
 • Central Bohemia Training Institute (VISK) Republika Czeska
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beata Owczarska
 • Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
 • Agencja interaktywna „Kamikaze”
 • Przedszkole integracyjne nr 137
 • Szkoła Podstawowa nr 164
 • AP Edukacja
 • Dom na zdrowiu – spółdzielnia socjalna
 • „Tesco”
 • Arsenpol Trans
 • Radosny Dom
 • Hotel „Novotel”
 • TopFood
 • Salon kosmetyczny ”Cynamon”
 • Agencja interaktywna ”Kamikaze”
 • Salon fryzjerski BeautyPro
 • Instytut nowych technologii
 • STALKO
 • Biuro rachunkowe PIT
 • TAXTEAM
 • Szkoła nauki jazdy Testosteron