Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Europejski wymiar Łodzi

 

 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich uczestniczyło w Programie Wolontariatu Długoterminowego realizując projekt „Europejski wymiar Łodzi”, w którym zaangażowanych jest 2 wolontariuszy. Projekt dofinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu „Europejski wymiar Łodzi” była ocena zmian, które zaszły w kilku obszarach funkcjonowania Miasta Łodzi przyczyniających się do spójności gospodarczej i społecznej z innymi regionami Europy w ciągu 9 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 Do celów szczegółowych projektu należało:

  1. Ocena postępu dostępności komunikacyjnej Łodzi.
  2. Ocena funkcjonowania Miasta Łódź, instytucji i organizacji łódzkich w międzynarodowych sieciach współpracy.
  3. Ocena postępu w liczbie obcokrajowców studiujących w Łodzi.

„Europejskiego wymiar Łodzi” to przede wszystkim uświadomienie mieszkańców Łodzi, że Unia Europejska wpływa na rozwój naszego miasta. W konsekwencji wejścia Polski do Unii, zaszły zmiany, które wyznaczają teraźniejszość i przyszłość kraju, w tym także Łodzi.