Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Małe przedszkole w każdej wsi

wkrótce…

 

Okres realizacji:

Źródło dofinansowania:

Wartość dofinansowania:

Wkład własny:

Grupa docelowa:

Cele:

Główne działania:

Koordynator projektu: