Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Kontakt

Biuro Projektu „DRABINA MARZEŃ”

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

tel. 797-96-51-51

e-mail: drabinamarzen@gmail.com

Lider: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

tel. 797-96-51-51

e-mail: drabinamarzen@gmail.com

Partner: Miasto Łódź/Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Zawiszy Czarnego 39, 91-818 Łódź

tel.(42) 655 06 00, (42) 655 06 30

e-mail: czp1.zawiszy39@wp.pl

 

Miejsce realizacji projektu: 

PLANETARIUM


ul. Pomorska 16a
91-416 łódź
 tel 42 633 13 63, 790 600904
 e-mail biuro@planetarium.org.pl
 www.planetarium.org.pl
 www.facebook.com/planetariumpomorska/