Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Niepracującym mamom w ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – spotkania umawiane indywidualnie,
  • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek.