Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Organizacja

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jest stowarzyszeniem, które powstało w czerwcu 2000 roku. Zostało powołane przez osoby pracujące w systemie oświaty: nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i pracowników naukowych. Głównym celem organizacji jest  propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy, upowszechnianie kultur, obyczajów i tradycji narodów europejskich, a także podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją społeczną i kształtowaniem postaw właściwych obywatelom zjednoczonej Europy. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ma   swój wkład w budowanie demokracji w Polsce, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i rozwój gospodarczy. Szczególnie ważny jest dla nas rozwój województwa łódzkiego, gdyż członkami stowarzyszenia są osoby i instytucje z tego województwa .

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich pracuje metodą projektów, do tej pory zrealizowało ponad 80 projektów z obszarów : świadomość europejska, edukacja,  przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie. Projekty kierowane są głównie do dzieci/młodzieży oraz seniorów.

Cele projektowe Towarzystwa Inicjatyw Europejskich realizowane są poprzez działalność informacyjną, seminaria/debaty, szkolenia, współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną i jej jednostkami organizacyjnymi (głównie przedszkolami oraz szkołami). Ważnym elementem działalności jest współpraca z zagranicznymi partnerami. Rozwijanie współpracy międzynarodowej jest jednym z priorytetowych kierunków działania stowarzyszenia na najbliższe lata.

12 czerwca 2010 roku TIE skończyło 10 lat!!!