Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Nowy impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim

wkrótce…

 

Okres realizacji:

Źródło dofinansowania:

Wartość dofinansowania:

Wkład własny:

Grupa docelowa:

Cele:

Główne działania: