Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Sponsorzy

Specjalne podziękowanie dla firmy

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp z o.o

Enigma | SOI

za wsparcie działalności statutowej TIE w 2022 roku. Przekazane środki finansowe pozwoliły utrzymać wysoki standard w naszych żłobkach AKADEMII MALUSZKA.

ENIGMA INFO.

Opracowanie, produkcja i wdrożenia innowacyjnych systemów ochrony informacji są podstawą działalności spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji. Wykorzystując własne rozwiązania sprzętowe i programistyczne zapewniamy najlepszą ochronę danych w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Nasze produkty dają pełną ochronę kryptograficzną gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych informacji. Pod względem bezpieczeństwa oferowane rozwiązania są certyfikowane przez wyspecjalizowane komórki Służb Ochrony Państwa.