Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Kategoria: Zapytania ofertowe – „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Zapytanie ofertowe na dostawę zabezpieczeń dla dzieci (ochraniaczy, stoperów, osłon narożników itp.) do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „Maluch Plus” zwraca się prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup oraz dostarczeniu zabezpieczeń dla dzieci (ochraniaczy, stoperów, osłon narożników itp.) do Żłobka Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24  Lokal U3 w Łodzi. (więcej…)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie artykułów gospodarstwa domowego do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się prośbą o złożenie ofert cenowych na  zakup i dostarczenie artykułów gospodarstwa domowego do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24 w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_gospodarstwo_domowe_2_zapytanie_ofertowe

LODZ_gospodarstwo_domowe_2_protokol

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia – mebli przeznaczonych do kuchni, aneksu socjalnego i łazienek – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako  realizator Projektu: „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawę wyposażenia – mebli przeznaczonych do kuchni, aneksu socjalnego i łazienek – przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24 w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_adaptacja_7_meble_gospodarcze_zapytanie_ofertowe

LODZ_adaptacja_7_meble_gospodarcze_protokol

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia – zabawek interaktywnych – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako  realizator Projektu: „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawę wyposażenia – zabawek interaktywnych – przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24 w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 28.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_wyposazenie_13_zabawki_interaktywne_zapytanie_ofertowe

LODZ_wyposazenie_13_zabawki_interaktywne_protokol

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie osłon na 5 kaloryferów do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „WSPIERAMY MAMY
W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na sprzedaż i dostarczenie osłon na 5 kaloryferów do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Bartoka 24.

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich,

Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Europejskich przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

 lub na adres e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_adaptacja_4_oslony_na_kaloryfery_zapytanie_ofertowe

I1, I2A3A4A5_2A201-strona tytulowa żlobek (2)A1

LODZ_adaptacja_4_oslony_na_kaloryfery_projekt_architektoniczny

LODZ_adaptacja_4_oslony_na_kaloryfery_protokol

 

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż mebli do szatni do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „WSPIERAMY MAMY
W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zakup i montaż mebli do szatni do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Bartoka 24.

Oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich,

Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Europejskich przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

 lub na adres e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_adaptacja_2_prace_stolarskie_zapytanie_ofertowe

LODZ_adaptacja_2_prace_stolarskie_protokol

 

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia – dekoracji – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się prośbą o złożenie ofert cenowych na  zakup i dostarczenie wyposażenia – dekoracji – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24  Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 08.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_dekoracje_zapytanie_ofertowe

LODZ_dekoracje_protokol

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia – materiałów plastycznych – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako  realizator Projektu: „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawę wyposażenia – materiałów plastycznych – przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24 w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 07.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_materialy_plastyczne_zapytanie_ofertowe

LODZ_materialy_plastyczne_protokol

 

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia – pojemników na zabawki – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się prośbą o złożenie ofert cenowych na  zakup i dostarczenie wyposażenia – pojemników na zabawki – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24  Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 07.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_wyposazenie_18_pojemniki_na_zabawski_zapytanie_ofertowe

LODZ_wyposazenie_18_pojemniki_na_zabawski_protokol

Zapytanie ofertowe na usługi opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku “Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku “Akademia Maluszka Łódź Widzew”, przy ulicy Beli Bartoka 24 w Łodzi.

(więcej…)