Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie osłon na 5 kaloryferów do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „WSPIERAMY MAMY
W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na sprzedaż i dostarczenie osłon na 5 kaloryferów do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Bartoka 24.

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich,

Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Europejskich przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

 lub na adres e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_adaptacja_4_oslony_na_kaloryfery_zapytanie_ofertowe

I1, I2A3A4A5_2A201-strona tytulowa żlobek (2)A1

LODZ_adaptacja_4_oslony_na_kaloryfery_projekt_architektoniczny

LODZ_adaptacja_4_oslony_na_kaloryfery_protokol

 

Leave a comment