Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Archiwum zapytań ofertowych

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

„Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”


06.09.2016 r.

Dotyczy postępowania nr IX/ŻAM/TIE/2016

W dniu 6 września 2016 r. Zamawiający modyfikuje zapisy w Zapytaniu Ofertowym dot. doradcy zawodowego, poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

  1. W rozdziale II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU kryterium obligatoryjnym zmodyfikowano zapis z „wykształcenie wyższe o specjalności psycholog/doradca zawodowy;” na wykształcenie wyższe o specjalności psycholog – doradca zawodowy;”

  2. W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zmodyfikowano zapis z „Oferuję wykonywanie usługi świadczenia zadań doradztwa zawodowego objętego niniejszym zamówieniem, w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi w ramach Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,” na Oferuję wykonywanie usługi świadczenia zadań doradztwa zawodowego objętego niniejszym zamówieniem, w ramach Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,”

  3. W załączniku nr 3a do zapytania ofertowego zmodyfikowano zapis z „niniejszym oświadczam, iż posiadam kwalifikacje określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) tj. kwalifikacje: ……………………..” na „niniejszym oświadczam, iż posiadam kwalifikacje: ……………………..”

Zgodnie z w prowadzonymi zmianami, Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej oraz na bazie konkurencyjności funduszy europejskich nowe zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 09.09.2016 r. do godz. 16:00.

 

ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr X/ŻAM/TIE/2016/3

Fundacja „Projekt: Aktywność” w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:

Część 3 – przeprowadzeniu zajęć rozwijających mowę w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat,

 

Oferty należy składać do dnia 12.09.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  lub e-mail:  zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTOWY

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr IX/ŻAM/TIE/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY”, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

usługi doradztwa zawodowego dla Uczestniczek ww. projektu

oferty należy składać do dnia 07.09.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

lub e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com


FORMULARZ OFERTY   


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr X/ŻAM/TIE/2016/2

Fundacja „Projekt: Aktywność” w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:

Część 2 – przeprowadzeniu zajęć grupowych z języka angielskiego w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat,

Część 3 – przeprowadzeniu zajęć rozwijających mowę w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat,

Część 4 – przeprowadzeniu zajęć z rytmiki w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

 

UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, OSOBNO DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI

Oferty należy składać do dnia 23.08.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

lub e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr X/ŻAM/TIE/2016

Fundacja „Projekt: Aktywność” w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:

Część 1 – przeprowadzeniu zabaw z elementami integracji sensorycznej w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat,

Część 2 – przeprowadzeniu zajęć grupowych z języka angielskiego w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat,

Część 3 – przeprowadzeniu zajęć rozwijających mowę w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat,

Część 4 – przeprowadzeniu zajęć z rytmiki w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

 

UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, OSOBNO DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI

 

Oferty należy składać do dnia 04.08.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  lub e-mail:  zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTY   

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr V/ŻAM/TIE/2016/2

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY”, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

usługi pomocy w opiece nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 08.07.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

lub e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTY  

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr III/ŻAM/TIE/2016/2

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

usługi opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 08.07.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTY

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr IV/ŻAM/TIE/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi pielęgniarskie

Oferty należy składać do dnia 30.06.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź 

lub e-mail:  zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTY   

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr II/ŻAM/TIE/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi cateringowe

Oferty należy składać do dnia 30.06.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

lub e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTY   

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr V/ŻAM/TIE/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na 

usługi pomocy w opiece nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 28.06.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź 

lub e-mail:  zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTOWY   

PROTOKÓŁ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr III/ŻAM/TIE/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

usługi opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 28.06.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź 

lub e-mail:  zlobek.akademiamaluszka@gmail.com (skan)

 

FORMULARZ OFERTOWY    

 PROTOKÓŁ