Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Program dydaktyczno-wychowawczy

W naszym mini żłobku w Łodzi prowadzone są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze dostosowane do zainteresowań dzieci, a także do pór roku, świąt i innych okoliczności.

W naszym Żłobku w Łodzi Dzieci uczą się:

 • Samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i fizjologicznych
 • Samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania
 • Współżycia społecznego w grupie dziecięcej
 • Nawiązywania kontaktu z rówieśnikami
 • Dzielenia się przedmiotami i zabawkami z innymi dziećmi
 • Myślenia, wymowy i wyobraźni
 • Doskonalą sprawność ruchową i poczucie rytmu

Nasz program dydaktyczno – wychowawczy ukierunkowany jest na wielowymiarową stymulację aktywności dzieci i wczesne wspomaganie rozwoju zgodne z potencjałem i indywidualnymi możliwościami każdego dziecka.

Dzięki temu nasi podopieczni mogą rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze cierpliwości, życzliwości i wyrozumiałości.

Program realizujemy poprzez organizację różnorodnych zajęć uaktywniających wszystkie zmysły dzieci.

1. GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA – wspomaga sprawność i zaspokaja potrzebę ruchu wykorzystując naturalną aktywność każdego dziecka. Dzieci ćwiczą swoją zręczność, siłę, szybkość, wzmacniają siłę i wiarę w siebie.

Gimnastyka ogólnorozwojowa w naszym żłobku organizowana jest w formie:

 • ćwiczeń równowagi,
 • zabaw skocznych i bieżnych,
 • rzucania, wspinania, turlania, celowania, toczenia, chwytania, skłonów, wymachów…

2. RYTMIKA I ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE – uwielbiane przez dzieci zabawy z rytmem, stymulują wiele aspektów rozwoju. Rozwijają świadomość ciała i przestrzeni, które szczególnie intensywnie rozwijają w okresie wczesnego dzieciństwa i są podstawą kształtowania się kluczowych czynności psychoruchowych takich jak mowa, czytanie, pisanie i liczenie.

W Żłobku organizujemy między innymi:

 • zabawy ruchowe i umuzykalniające ze śpiewem,
 • ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość na tony i dźwięki
 • ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie w rytm melodii
 • gry na instrumentach
 • zagadki muzyczne
 • słuchanie dźwięków z otoczenia
 • zabawy w naśladowanie dźwięków
 • zabawy taneczne
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • zabawy z chustą Klanza

3. ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Naszym podopiecznym proponujemy zabawy dostarczające różnorodne doznania sensoryczne, stymulujące różne zmysły: wzrok, słuch, smak, dotyk, zmysł równowagi. W trakcie zajęć poznajemy nowe zapachy, kształty, kolory, faktury materiałów, gramy na instrumentach, budujemy tory przeszkód.

4. OBSERWACJA I DOŚWIADCZENIE – Zabawy zaspokajają naturalną ciekawość świata maluszków i są wynikiem naturalnej dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego je świata, pozwalają dziecku w przyjemny sposób odkrywać i uczyć się.

 • spacery po okolicy i poszukiwanie „Parkowych” skarbów
 • obserwowanie i opisywanie zjawisk oraz zmian zachodzących w przyrodzie
 • doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi

5. ZABAWY TEMATYCZNE – uspołeczniają i pobudzają wyobraźnię. Są to m.in. zabawy naśladowcze w kącikach tematycznych/odgrywanie ról – zabawa w gotowanie, w dom, sklep, żłobek, warsztat samochodowy itp.

6. INSCENIZACJA I BAJKOTERAPIA – zajęcia pobudzające wyobraźnię, uwrażliwiające na przeżycia estetyczne oraz relaksujące najmłodszych.

W naszym Żłobku organizujemy:

 • przedstawienia teatralne
 • codzienne czytanie i opowiadanie bajek literatury dziecięcej
 • seanse bajek relaksacyjnych i psychoedukacyjnych

7. ZAJĘCIA PLASTYCZNE – rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, uczą cierpliwości, pomagają uwierzyć we własne siły oraz wzmagają poczucie własnej wartości.

Do organizacji zajęć plastycznych wykorzystujemy różnorodne techniki:

 • rysowanie kredkami, pastelami, świecą;
 • malowanie palcami, malowanie na podkładzie klejowym,
 • zabawy z gliną, masą solną i papierową;
 • wykonywanie prac z kasz i makaronów, włóczek, szmatek,
 • stemplowanie, wyklejanie, wydzieranie, formowanie z plasteliny… 

8. ZAJĘCIA KONSTUKCYJNO – MANIPULACYJNE – pobudzają wyobraźnię i pomysłowość, ćwiczą sprawność manualną, rozbudzają kreatywność dzieci, doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy oraz uczą panowania nad własnym ciałem.

 • Budowanie i konstruowanie z klocków
 • Łączenie elementów
 • Otwieranie, zamykanie, nawlekanie, nakładanie, turlanie…

9. ZAJĘCIA KSZTAŁCĄCE MOWĘ – prowadzone przez logopedę

 • Zabawy słuchowe, oddechowe, dźwiękonaśladowcze, artykulacyjne

10. ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM  z wykorzystaniem muzyki i ruchu – dzieci podczas zabaw poznają język wszystkimi zmysłami.

11. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

 • Racjonalne żywienie

      – urozmaicony jadłospis uwzględniający wiek, normy żywieniowe i kaloryczność

          oraz wskazania lekarskie lub diety eliminacyjne

      – udział w programie „Zdrowo jemy zdrowo rośniemy”

 • Usamodzielnianie – w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne oraz w codziennej nauce nocnikowania
 • Zapobieganie wadom zgryzu i próchnicy

      – kształtowanie umiejętności codziennego i prawidłowego mycia zębów

      – kształtowanie umiejętności wczesnego picia z kubeczka

      – ograniczenie podawania słodyczy na rzecz owoców i warzyw

      – wczesne odzwyczajanie od smoczka

 • Profilaktyka wad wymowy – działania zmierzające do prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego i zapobiegające wadom wymowy.
 • Profilaktyka wad postawy – kształtowanie prawidłowej postawy u dzieci poprzez wyrabianie właściwych nawyków ruchowych – trzymania głowy prosto, ściągania łopatek, wciąganie brzucha, wyrabianie nawyku codziennej gimnastyki ogólnorozwojowej.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w naszym Żłobku urozmaicamy odwiedzinami ciekawych gości (m.in. weterynarzy ze zwierzątkami, teatrzykami) oraz  organizujemy (dla dzieci i rodziców) ciekawe warsztaty – sensoryczne, kulinarne, teatralne, plastyczne…