Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Rekrutacja

Uczestnikiem projektu „Drabina marzeń!” może być mieszkaniec Miasta Łodzi w wieku od 6 do 18 lat, w imieniu, którego rodzic lub prawny opiekun złoży Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Każdy rodzic lub opiekun prawny ucznia/uczennicy zainteresowanego udziałem w projekcie wypełnia Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu zawierający Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i Deklarację udziału w projekcie.

DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej   

Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu

zał. 1 do Regulaminu – kwestionariusz oświadczenia deklaracja