Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Archiwum zapytań ofertowych

rpo_efs_kolor

21.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR XX/TIE/ZDZB/2016/2

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:

Część 1 – przeprowadzeniu korepetycji z języka polskiego;

dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat uczęszczających świetlicy środowiskowej  przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

 – „Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39.

 

Oferty należy składać do dnia 28.11.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  lub e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

FORMULARZ OFERTY

PROTOKÓŁ


 

05.09.2016

ZAPYTANIE OFEROWE NR XX/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:

 Część 1 – przeprowadzeniu korepetycji z języka polskiego;

 Część 2 – przeprowadzeniu korepetycji z matematyki;

 Część 3 – przeprowadzeniu korepetycji z języka angielskiego;

 Część 4 – przeprowadzeniu korepetycji z edukacji wczesnoszkolnej;

 Część 5 – przeprowadzeniu korepetycji z fizyki;

 Część 6 – przeprowadzeniu korepetycji z chemii;

dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

 – „Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39;

  – Ogród Jordanowski, ul. Łanowa 14b.

UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, OSOBNO DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI.

 

Oferty należy składać do dnia 12.09.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  lub e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

FORMULARZ OFERTY   

PROTOKÓŁ


 

12.08.2016

ZAPYTANIE OFEROWE NR XV/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

Trenera warsztatów teatralnych w świetlicy środowiskowej należącej do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

„W Emdeku”, ul. Zawiszy Czarnego 39 

 

Oferty należy składać do dnia 22.08.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub e-mail: zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

FORMULARZ OFERTY   

PROTOKÓŁ


 

04.08.2016

ZAPYTANIE OFEROWE NR XIX/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

Trenera wyjazdowych wakacyjnych warsztatów tanecznych

podczas wyjazdu  w dniach 22.08. – 28.08.2016 do Załęcza Wielkiego dzieci w wieku 6 – 18 lat uczęszczających do świetlicy środowiskowej przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

 

Oferty należy składać do dnia 12.08.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub e-mail: zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

FORMULARZ OFERTY

PROTOKÓŁ


 

04.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFEROWE NR XVIII/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

Trenera wakacyjnych warsztatów plastycznych w świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

  1. W Ogrodzie Jordanowskim (filia) ul. Łanowa 14b.

  2. W Emdeku, ul. Zawiszy Czarnego 39

 

Oferty należy składać do dnia 11.07.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub e-mail: zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

FORMULARZ OFERTY   

PROTOKÓŁ


 

01.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR II/TIE/ZDZB/2016/3

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wychowawcę/wychowawców w świetlicy środowiskowej należącej do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

1. W Ogrodzie Jordanowskim (filia) ul. Łanowa 14b.

2. W Emdeku, ul. Zawiszy Czarnego 39

 

Oferty należy składać do dnia 08.07.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  lub e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com

 

FORMULARZ OFERTY   

PROTOKÓŁ


 

30.05.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IX/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej zamówienia (opis w załączeniu), którego przedmiotem będzie konkurs ofert na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych wraz z zapewnieniem artykułów spożywczych do ww. warsztatów dla uczestników projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”

Prosimy o przesłanie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami (wzór formularza oferty):

skan na adres  zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

lub

w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem„Warsztaty kulinarne” do siedziby zamawiającego tj.:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” 
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

w terminie do 6 czerwca 2016 r. do godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA: pdf.     doc.

 16.06.2016 r. – PROTOKÓŁ 


 

25.05.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR XVI/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty dotyczącej zamówienia (opis w załączeniu), którego przedmiotem będzie stanowisko trenera/trenerki warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat – uczestników projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”, w każdej z 2 świetlic prowadzonych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

W „EMDEKU NA ZAWISZY” ul. Zawiszy Czarnego 39

W „OGRÓDKU JORDANOWSKIM” ul. Łanowa 14b

Termin składania ofert do 2 czerwca 2016 r. do godz. 14:00 osobiście lub na adres mailowy zabieramydziecizbramy@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA – DOC.   PDF.

08.06.2016 r.- PROTOKÓŁ


 

21.05.2016

 Modyfikacja zapytania ofertowego nr V/TIE/ZDZB/2016/2 z dnia 21 maja 2016 r.

 

DO POBRANIA:   PDF.   DOC.

 08.06.2016 – PROTOKÓŁ


 

20.05.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR V/TIE/ZDZB/2016/2 

W związku z faktem iż dzień 26 maja br jest dniem wolnym od pracy, przesuwamy termin składania ofert do dnia 30 maja br. do godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA   DOC.   PDF.  


 

19.05.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR V/TIE/ZDZB/2016/2

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na trenera/trenerów warsztatów informatycznych w świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi.  

Oferty należy składać do dnia 26.05.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com

z tytułem dostawa rowerów  i/lub wyposażenia rowerzysty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA  doc.    pdf.  

  PROTOKÓŁ


 

15.05.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR X/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na dostawę:

Część 1 zamówienia – jednorazowa dostawa fabrycznie nowych 20 szt. rowerów

Część 2 zamówienia – 20 kompletów wyposażenia rowerzysty .

Parametry techniczne oraz ilości wymaganego asortymentu zostały podane w formularzu ofertowym odpowiednio dla każdej części zamówienia.  

Oferty należy składać do dnia 23.05.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com

z tytułem dostawa rowerów  i/lub wyposażenia rowerzysty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA  doc.   pdf.

06.062016 – PROTOKÓŁ


 

04.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR VIII/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na organizację 42 imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

1. „Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39;

2. Ogrodzie Jordanowskim (filia)ul. Łanowa 14 b.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).

Oferty należy składać do dnia 11.05.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  

e-mail:  zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA   doc.    pdf.

14.05.2016 r. PROTOKÓŁ


 

22.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR XI/TIE/ZDZB/2016

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na przewodnika/ów rajdów pieszych i rowerowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

1. „Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39;

2. Ogrodzie Jordanowskim (filia)ul. Łanowa 14 b.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie Partnerstwa 2014-2020 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r.  oraz Zapytaniem Ofertowym nr XI/TIE/ZDZB/2016.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).

Oferty należy składać do dnia 29.04.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  e-mail:  zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA: doc.    pdf. 

09.05.2016 r. PROTOKÓŁ


 

21.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/TIE/ZDZB/2016  z dnia 21.04.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dwie usługi cateringowe polegające na:

Usługa nr 1 –  dostarczaniu podwieczorków do 2 świetlic środowiskowych (mieszczących się w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39  w „Emdeku na Zawiszy” oraz przy ul. Łanowej 14b  w Ogrodzie Jordanowskim) dla 40 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat (po 20  podwieczorków dziennie dla każdej ze świetlic);

Usługa nr 2 –  dostarczaniu poczęstunków dla 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat – podczas 36  rajdów pieszych i rowerowych (średnio 1 rajd w miesiącu – 20 osób uczestniczących w każdym rajdzie z bazą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim w Łodzi, ul. Wycieczkowa 107).    

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).

 

Oferty należy składać do dnia 29.04.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź 

e-mail:  zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

z tytułem Usługa Cateringowa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA:   doc.    pdf.

24.05.2016 – PROTOKÓŁ


 

08.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR II/TIE/ZDZB/2016/2 z dnia 08.04.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na stanowisko wychowawców w dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

  1. „W Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39;

  2. Ogrodzie Jordanowskim (filia)ul. Łanowa 14b.dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie Partnerstwa 2014-2020 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164). 

 

Oferty należy składać na formularzu oferty do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 Biuro projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA  doc.     pdf.

20.04.2016 r.  PROTOKÓŁ


 

08.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE V/TIE/ZDZB/2016 z dnia 08.04.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na stanowisko trenera warsztatów informatycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 6 do 18 lat oraz ich rodziców w dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. 

 

Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 Biuro projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA doc.   pdf.

PROTOKÓŁ


 

07.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IV/TIE/ZDZB/2016/2 z dnia 07.04.2016 R.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem będą usługi logopedyczne polegające na prowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, w okresie maj 2016 r. – luty 2019 r. 

Prosimy o przesłanie formularza oferty wraz z niezbędnymi załącznikami

skan na adres  zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

lub

w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi logopedyczne” do siedziby zamawiającego tj.:

 

Oferty należy składać do dnia 14.04.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA   doc.    pdf.

PROTOKÓŁ


 

06.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE III/TIE/ZDZB/2016/2 z dnia 06.04.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na stanowisko psychologa – udzielanie konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6 do 18 lat oraz ich rodziców w dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. 

 

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 Biuro projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA     doc.    pdf. 

14.04.2016 – PROTOKÓŁ


 

24.03.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR VI/TIE/ZDZB/2016 z dnia 24.03.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na przewodnika wycieczek po Łodzi dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. 

 

Oferty należy składać do dnia 1 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 Biuro projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA    pdf    doc

04.04.2016 r. – PROTOKÓŁ Z WYŁONIENIA


 

24.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IV/TIE/ZDZB/2016 z dnia 24.03.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej zamówienia (opis w załączeniu), którego przedmiotem będą usługi logopedyczne realizowane w dwóch częściach polegające na:

Część 1 – przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej wśród 120 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat (2h/dziecko) w 3 etapach:

I etap: 40 dzieci – marzec-kwiecień 2016 r.,

II etap – 40 dzieci – styczeń – luty 2017 r.

III etap – 40 dzieci – styczeń – kwiecień 2018 r.

Część 2 – prowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w okresie

maj 2016 – luty 2019;

Zajęcia logopedyczne odbywać się będą w dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

„Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39;

Ogrodzie Jordanowskim (filia) ul. Łanowa 14 b.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie Partnerstwa 2014-2020 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164). 

Prosimy o przesłanie formularza oferty wraz z niezbędnymi załącznikami

skan na adres  zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

lub

w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi logopedyczne” do siedziby zamawiającego tj.:

Oferty należy składać do dnia 01.04.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA   pdf     doc.

04.04.2016 r. – PROTOKÓŁ Z WYŁONIENIA   


 

24.03.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR III/TIE/ZDZB/2016 z dnia 24.03.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na stanowisko psychologa – udzielanie konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6 do 18 lat oraz ich rodziców w dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. 

 

Oferty należy składać do dnia 1 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 Biuro projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA       pdf    doc

 04.04.2016 r.  – PROTOKÓŁ


 

24.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR II/TIE/ZDZB/2016 z dnia 24.03.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na stanowisko wychowawców w dwóch świetlicach środowiskowych należących do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi:

  1. „W Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39;

  2. Ogrodzie Jordanowskim (filia)ul. Łanowa 14b.dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie Partnerstwa 2014-2020 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164). 

 

Oferty należy składać na formularzu oferty do dnia 1 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 Biuro projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA   pdf    doc.

  04.04.2016 r. PROTOKÓŁ Z WYŁONIENIA


 

15.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR I/TIE/ZDZB/2016 z dnia 15.03.2016 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dwie usługi cateringowe

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dwie usługi cateringowe świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:

Usługa nr 1 –  dostarczaniu podwieczorków do 2 świetlic środowiskowych (mieszczących się w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39  w „Emdeku na Zawiszy” oraz przy ul. Łanowej 14b  w Ogrodzie Jordanowskim) dla 40 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat (po 20  podwieczorków dziennie dla każdej ze świetlic);

Usługa nr 2 –  dostarczaniu poczęstunków dla 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat – podczas 36  rajdów pieszych i rowerowych (średnio 1 rajd w miesiącu – 20 osób uczestniczących w każdym rajdzie z bazą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim w Łodzi, ul. Wycieczkowa 107).    

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).

 

Oferty należy składać do dnia 22.03.2016 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  e-mail:  zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

z tytułem Usługa Cateringowa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA:   PDF      DOC.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA