Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw jako istotnego instrumentu wspierania samozatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu

wkrótce…

 

Okres realizacji:

Źródło dofinansowania:

Wartość dofinansowania:

Wkład własny:

Grupa docelowa:

Cele:

Główne działania: