Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia – pojemników na zabawki – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się prośbą o złożenie ofert cenowych na  zakup i dostarczenie wyposażenia – pojemników na zabawki – do żłobka „Akademia Maluszka Łódź Widzew”, ul. Bartoka 24  Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 07.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

LODZ_wyposazenie_18_pojemniki_na_zabawski_zapytanie_ofertowe

LODZ_wyposazenie_18_pojemniki_na_zabawski_protokol

Leave a comment