Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe dot. trenera szkolenia pn.”Podstawowe kompetencje zawodowe”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” Zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na pełnieniu obowiązków trenera szkolenia pn.”Podstawowe kompetencje zawodowe” dla maksymalnie 8 kobiet – uczestniczek projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” w okresie styczeń 2017 – luty 2017.

Oferty należy składać do dnia 12.01.2017 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

Z dopiskiem dla której części jest oferta.

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  lub e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com

Do pobrania:

Leave a comment