Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe dot. 2 kursów kwalifikacyjnych

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z realizacją Projektu pn. „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych  na następujące usługi świadczone na rzecz Zamawiającego w dwóch częściach, polegające na wykonaniu:

Część 1:  kursu kwalifikacyjnego pn.”Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej z podstawami księgowości”

dla maksymalnie 2 kobiet – uczestniczek projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” w okresie luty 2017 –kwiecień 2017;

Część 2:  kursu kwalifikacyjnego pn. ”Zarządzanie zasobami ludzkimi w tym praca z trudnym klientem”

dla maksymalnie 1 kobiety – uczestniczki projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” w okresie luty 2017 –kwiecień 2017.

Oferty należy składać do dnia 13.02.2017 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”

Z dopiskiem dla której części jest oferta.

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  lub e-mail:zlobek.akademiamaluszka@gmail.com

Leave a comment