Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Kategoria: Aktualności projektu „Zabieramy dzieci z bramy”

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów teatralnych

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat uczęszczających do świetlicy środowiskowej przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 28.09.2018 r. na adres:

Biuro Projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com

zapytanie ofertowe nr XV_TIE_ZDZB_UZ_2018-1 18.09.2018

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA NR XVTIEZDZB2018

Harmonogramy prowadzonych zajęć w ramach projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”

Uprzejmie informujemy, iż aktualne plany prowadzonych zajęć w ramach projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” zostaną zamieszczone do 15.01.2018 r. na naszej stronie.

Informacja o przełożeniu terminu wycieczki

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowana na dzień 02.09.2017 r. wycieczka z przewodnikiem w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”, prowadzona przez Panią Monikę Gajek, nie odbędzie się w ww. terminie. Nowy termin wycieczki zostanie podany niebawem na naszej stronie internetowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przełożeniu terminu wycieczki

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowana na dzień 17.08.2017 r. wycieczka z przewodnikiem w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”, prowadzona przez Panią Monikę Gajek, nie odbędzie się w ww. terminie. Nowy termin wycieczki zostanie podany na naszej stronie internetowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Przełożone wakacyjne warsztaty plastyczne w Planetarium

Uprzejmie informujemy, iż wakacyjne warsztaty plastyczne w Planetarium w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” 13.07.2017 r., zostały przełożone na 07.08.2017 r. w godz. 10:00-14:00.

Zakończone korepetycje w Ogrodzie Jordanowskim i Emdeku

Uprzejmie informujemy, iż korepetycje, które prowadzone były w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” w Ogrodzie Jordanowskim oraz Emdeku zostały zakończone w roku szkolnym 2016/2017.

(więcej…)

Przełożone warsztaty kulinarne

Uprzejmie informujemy, iż warsztaty kulinarne w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” nt. „Wizyta na fermie koziej- przygotowanie produktów nabiałowych z mleka koziego” we wtorek (27.06.2017 r.), zostały przełożone na 30.06.2017 r. w godz. 11:00-14:00.

Zmiana dnia konsultacji z psychologiem

Uprzejmie informujemy, iż konsultacje z psychologiem w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”, prowadzone przez Panią Joannę Gruszczyńską w piątek (02.06.2017 r.) w świetlicy w Ogródku Jordanowskim, wyjątkowo odbędą się w czwartek (01.06.2017 r.). Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończone korepetycje w Ogrodzie Jordanowskim

Uprzejmie informujemy, iż korepetycje z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, które prowadzone były w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” w Ogrodzie Jordanowskim zostały zakończone w roku szkolnym 2016/2017. Kolejne cykle korepetycji rozpoczną się we wrześniu 2017 r.

Odwołanie konsultacji z psychologiem

Uprzejmie informujemy, iż konsultacje z psychologiem w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”, prowadzone przez Panią Joannę Gruszczyńską we wtorek (16.05.2017 r.) w świetlicy w Emdeku na Zawiszy, wyjątkowo się nie odbędą. Za utrudnienia przepraszamy.