Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Rekrutacja uzupełniająca do 4 Projektów trwa!!!

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich serdecznie zaprasza do rekrutacji uzupełniającej do 4 Projektów!

O przyjęciu kandydatek do projektu decyduje spełnienie warunków udziału w projekcie oraz kolejność zgłoszeń.

Kandydatki w rekrutacji uzupełniającej przyjmowane są na podstawie nowego kwestionariusza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Biura projektu – ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub przesłać skany formularza mailowo.

Więcej informacji na temat rekrutacji uzupełniającej do Żłobków:

Żłobek Akademia Maluszka Łódź Widzew

(dowiedz się więcej)

Żłobek Akademia Maluszka w Dobroniu

(dowiedz się więcej)

Żłobek Akademia Maluszka w Dłutowie

(dowiedz się więcej)

Żłobek Akademia Maluszka w Andrespolu

(dowiedz się więcej)

Leave a comment