Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe na usługi woźnej w Żłobku Akademia Maluszka w Dobroniu

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dobroń!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi woźnej w Żłobku Akademia Maluszka w Dobroniu.

Oferty należy składać do dnia 08.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dobroń!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub na adres e-mail:  akademiamaluszka.dobron@gmail.com

Do pobrania:

 

Leave a comment