Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe na usługi pielęgniarskie nad dziećmi w Żłobku Akademia Maluszka Łódź Widzew w wieku od 1 do 3 lat

Fundacja „Projekt: Aktywność” jako Partner w realizacji Projektu: „WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi pielęgniarskie nad dziećmi w Żłobku Akademia Maluszka Łódź Widzew w wieku od 1 do 3 lat

Oferty należy składać do dnia 08.08.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
lub 
na adres e-mail: akademiamaluszka.lodz@gmail.com

Do pobrania:

Leave a comment