Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe – lokal w gminie Dłutów

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!” zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na najem lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 15 dzieci, na terenie gminy Dłutów.

Oferty należy składać osobiście do dnia 29.03.2017 r. do godz. 16:00 na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

lub e-mail: akademiamaluszka.dlutow@gmail.com

 

Do pobrania:

Leave a comment