Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń żłobka

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „MOJA DROGA DO PRACY PROWADZI PRZEZ  ZŁOBEK W GMINIE DOBROŃ!” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z  Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację prac adaptacyjno – remontowych wraz z dostarczeniem wyposażenia na adaptację pomieszczeń żłobka w celu realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 realizowanej w formie żłobka na terenie gminy Dobroń.

Oferty należy składać do dnia 25.07.2017 r.  na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dobroń!”
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

lub e-mail:  akademiamaluszka.dobron@gmail.com

Do pobrania:

 

Leave a comment