Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Rekrutacja do Żłobka, Łódź ul. Żeromskiego

Informujemy, iż od dnia 19.05.2017 r. została uruchomiona rekrutacja do Żłobka Akademia Maluszka przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie sprawowania opieki nad Państwa dzieckiem w naszym żłobku prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście do biura Żłobka – Łódź, ul. Żeromskiego 115 lub przesłanie zgłoszenia drogą mailową (skan zgłoszenia) na adres: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com

O przyjęciu dziecka do żłobka decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci, które rozpoczną uczęszczanie do Akademii Maluszka od dnia 1 czerwca 2017 r.

DO POBRANIA:

Leave a comment