Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA ŁÓDŹ WIDZEW

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na usługę polegającą na wykonaniu prac adaptacyjno-remontowych z przeznaczeniem na żłobek Akademia Maluszka Łódź Widzew.

Usługa obejmuje: przeprowadzenie prac adaptacyjno- remontowych na podstawie projektu architektonicznego, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia żłobka Akademia Maluszka, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty należy składać do dnia 16.06.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub

na adres e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie prac adaptacyjno-remontowych z przeznaczeniem na żłobek w ramach projektu WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”

LODZ_adaptacja_zapytanie_ofertowe 

LODZ_formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1 

LODZ_kosztorys_zalacznik_nr_2 

LODZ_oswiadczenie_o_braku_powiazan_zalacznik_nr_3 LODZ_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_zalacznik_nr_4 

LODZ_adaptacja_projekt_architektoniczny_opis_zalacznik_nr_5 

0-pzt

01-strona tytulowa żlobek (2) 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5_2 

I1 

I2 

LODZ_adaptacja_wzor_umowy_zalacznik_nr_6
LODZ_adaptacja_uniewaznienie_postępowania

Leave a comment