Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA ŁÓDŹ WIDZEW

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na usługę polegającą na wykonaniu prac adaptacyjno-remontowych z przeznaczeniem na żłobek Akademia Maluszka Łódź Widzew.

Usługa obejmuje: przeprowadzenie prac adaptacyjno- remontowych na podstawie projektu architektonicznego, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia żłobka Akademia Maluszka, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty należy składać do dnia 17.07.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub

na adres e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie prac adaptacyjno-remontowych z przeznaczeniem na żłobek w ramach projektu WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”NR 6/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017

LODZ_adaptacja_zapytanie_ofertowe_lipiec
LODZ_formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1
tie.com.pl/…/LODZ_kosztorys_zalacznik_nr_2.doc
tie.com.pl/…/LODZ_oswiadczenie_o_braku_powiazan_zalacznik_nr_3.doc
LODZ_oswiadczenie_o_spelnieniu _warunkow_zalacznik_nr_4 LODZ_adaptacja_wzor_umowy_zalacznik_nr_6
I2I1A5_2A4A3A2A101-strona tytulowa żlobek (2)0-pzt,
LODZ_adaptacja_projekt_architektoniczny_opis_zalacznik_nr_5

LODZ_adaptacja_portokol_z_wylonienia

Leave a comment