Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

DOSTAWA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I PCV DO ŻŁOBKA AKADEMIA MALUSZKA ŁÓDŹ WIDZEW

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na sprzedaż i dostarczenie wykładzin dywanowych i PCV, zgodnie z projektem architektonicznym, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Szczegółowy zakres dostawy określa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich,

Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Europejskich przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

 lub e-mail:  akademiamaluszka.lodz@gmail.com

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „WSPIERAMY MAMY W POWROCIE DO PRACY!”- POSTĘPOWANIE Nr 6/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017/5

tie.com.pl/…/LODZ_adaptacja_5_wykładziny_zapytanie_ofertowe.doc

tie.com.pl/…/LODZ_wykladziny_zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

tie.com.pl/…/LODZ_wykladziny_zalacznik_nr_2_kosztorys.doc

tie.com.pl/…/LODZ_wykladziny_zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc

tie.com.pl/…/LODZ_wykladziny_zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc

tie.com.pl/…/LODZ_wykladziny_projekt_architektoniczny_opis_zalacznik_nr_5.doc

LODZ_wykladziny_zalacznik_nr_6_wzor_umowy

0-pzt01-strona tytulowa żlobek (2)A1A2A3A4A5_2I1, I2

LODZ_adaptacja_5_wykładziny_protokol

Leave a comment