Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

4! 3! 2! 1! START!!! Rozpoczynamy realizację nowych projektów!

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” rozpoczyna realizację 4 projektów:

  • „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”,
  • „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dobroń!”,
  • „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!”,
  • „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”.

Projekty te współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia kobietom pełniącym funkcje rodzicielskie poprzez wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat w żłobku oraz wsparcie szkoleniowo doradcze.

Leave a comment