Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Dotyczy postępowania nr 6/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017 – modyfikacja zapytania ofertowego

W dniu 7 czerwca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy w Zapytaniu Ofertowym dot. wykonania prac adaptacyjno-remontowych z przeznaczeniem na żłobek „Akademia Maluszka” Łódź Widzew, poprzez wprowadzenie następujących zmian w Zapytaniu:

W punkcie III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia – klauzula społeczna

dotychczasowy zapis:

  1. Warunek zatrudnienia co najmniej 1 osoby spełniającej powyższe wymagania jest obligatoryjny. Natomiast zatrudnienie większej liczby osób na warunkach powyżej określonych będzie dodatkowo punktowany i uwzględniany przy ocenie złożonych ofert (patrz: punkt VI niniejszego zapytania).

zastępuje się zapisem:

  1. Warunek zatrudnienia co najmniej 1 osoby spełniającej powyższe wymagania jest obligatoryjny.

Zgodnie z w prowadzonymi zmianami, Zamawiający opublikował na Bazie Konkurencyjności oraz stronie internetowej Zamawiającego nowe zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

LODZ_adaptacja_zapytanie_ofertowe_zmienione

INFORMACJA O MODYFIKACJI

LODZ_adaptacja_uniewaznienie_postępowania

Leave a comment