Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe- usługi cateringowe Dłutów

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!” zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dwie usługi cateringowe świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:

Usługa nr 1 –  Usługa dostarczania posiłków dla 15 dzieci uczęszczających do Żłobka AKADEMIA MALUSZKA w Dłutowie, w wieku od 1 do 3 lat, do siedziby Żłobka AKADEMIA MALUSZKA mieszczącego się przy ul. Głównej 32,  95-081 Dłutów.

Usługa nr 2 –  dostarczaniu maksymalnie 120 poczęstunków dla uczestniczek szkoleń organizowanych w ramach projektu, odbywających się w Sali mieszczącej się na terenie gminy Dłutów lub miasta Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 19.05.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!”
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
osobiście do godz. 16:00 lub na adres e-mail: akademiamaluszka.dlutow@gmail.com
z tytułem Usługa Cateringowa.

Do pobrania:

Leave a comment