Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żłobek Akademia Maluszka na podium!

Nasz Żłobek „Akademia Maluszka” wziął udział w Plebiscycie na NAJFAJNIEJSZY ŻŁOBEK POLESIE, który został zorganizowany przez Express Ilustrowany.

Jest nam niezmiernie miło, bo Żłobek zajął III miejsce, i jako jedyny spośród żłobków niepublicznych znalazł się w pierwszej trójce.

Żłobek „AKADEMIA MALUSZKA” prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich we współpracy z Fundacją „Projekt: Aktywność”. Powstał w 2016 r. w ramach projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W naszym mini żłobku oferujemy 15 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. Główną ideą przyświecającą stworzenie Żłobka AKADEMIA MALUSZKA jest pozytywne rodzicielstwo, które wzmacnia rozwój dziecka i kompetencje wychowawcze rodziców. Nasz program dydaktyczno – wychowawczy ukierunkowany jest na wielowymiarową stymulację aktywności dzieci i wczesne wspomaganie rozwoju zgodne z potencjałem i indywidualnymi możliwościami każdego dziecka. Dzięki temu nasi podopieczni mogą rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze cierpliwości, życzliwości i wyrozumiałości. Program realizujemy poprzez organizację różnorodnych zajęć uaktywniających wszystkie zmysły dzieci, w tym m.in.  zajęcia plastyczne, ruchowe, ekologiczne, sensoryczne, rozwijające mowę, dogoterapię i zabawy z językiem angielskim. Świetna lokalizacja żłobka – serce Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi – sprzyja codziennym spacerom.

Czytaj więcej: www.expressilustrowany.pl

Leave a comment