Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Oferta projektu

Celem projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” jest rozwój usług świadczonych przez 2 świetlice środowiskowe prowadzone przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służące integracji społecznej i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży (w wieku 6-18 lat), zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i osiedla Teofilów.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu przeżywanych przez nią trudności.

Projekt zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży łódzkiej będącej w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej, udział w atrakcyjnych formach zajęć, dzięki którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Udział w nieodpłatnych zajęciach zwiększy szansę rozwoju i umożliwi wyrównanie różnic między nimi a młodzieżą wychowującą się w domach o wyższym statusie materialnym i prawidłowych relacjach wychowawczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, zgodnych z zakresem działań projektu, co przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci zmniejszeniu zjawiska i konsekwencji wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANEM DZIAŁAŃ:

ŚWIETLICA „W EMDEKU”, Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39, czynna w roku szkolnym:

od poniedziałku do piątku w godzniach 12.00-19.00

oraz w soboty w godzinach 9.00-15.00

w wakacje: poniedziałek – piątek: 08.00-16.00

W OFERCIE ZAJĘCIA TYPU ŚWIETLICOWEGO, W TYM M.IN.

 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Pomoc w odrabianiu lekcji
 • Zajęcia świetlicowe
 • Projekcje filmowe
 • Wycieczki

ŚWIETLICA „W OGRÓDKU JORDANOWSKIM”, Łódź, ul. Łanowa 14 b, czynna w roku szkolnym:

od poniedziałku do piątku w godzniach 10.00-18.00

oraz w soboty w godzinach 10.00-16.00

W WAKACJE: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 08.00-16.00

W OFERCIE ZAJĘCIA TYPU ŚWIETLICOWEGO, W TYM M.IN.

 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Pomoc w odrabianiu lekcji
 • Zajęcia świetlicowe
 • Projekcje filmowe
 • Wycieczki

W ramach projektu również:

 • WARSZTATY KULINARNE

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH 2018

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH 2017

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH 2016

 • WAKACYJNE WARSZTATY PLASTYCZNE

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM 2017

HARMONOGRAM WAKACYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W PLANETARIUM (EMDEK) 2017

HARMONOGRAM FERYJNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH W PLANETARIUM (EMDEK) 2018

 • WAKACYJNE WARSZTATY TANECZNE 

HARMONOGRAM WYJAZDOWYCH WAKACYJNYCH WARSZTATÓW TANECZNYCH

 • WYCIECZKI PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE

HARMONOGRAM WYCIECZEK PIESZYCH Z EDUKACJĄ O REGIONIE W ROKU 2018.

HARMONOGRAM WYCIECZEK PIESZYCH Z EDUKACJĄ O REGIONIE W ROKU 2017.

HARMONOGRAM WYCIECZEK PIESZYCH Z EDUKACJĄ O REGIONIE W ROKU 2016.

 • RAJDY PIESZE I ROWEROWE

HARMONOGRAM RAJDÓW W VII/ VIII 2016

HARMONOGRAM RAJDÓW W IX-XII 2016

HARMONOGRAM RAJDÓW W I-XII 2017

HARMONOGRAM RAJDÓW W I-XII 2017 (aktualizacja 30.05.2017)

HARMONOGRAM RAJDÓW W I-XII 2017 (aktualizacja VI-IX)

HARMONOGRAM RAJDÓW W 2018

 

 • WARSZTATY TANECZNE

CYKL WARSZTATÓW – 2018.

CYKL WARSZTATÓW – 2016/2017.

 • WARSZTATY INFORMATYCZNE

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM – GRUPA 1

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W OGRÓDKU JORDANOWSKIM – GRUPA 2

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 1

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 2 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 3  

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 4  

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 4  (AKTUALIZACJA)

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 4  (AKTUALIZACJA 2)

HARMONOGRAM WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH W EMDEKU NA ZAWISZY – GRUPA 5

 

 • WARSZTATY TEATRALNE

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH (aktualizacja 22.05.2017)

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH 2018

 • KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – w trakcie tworzenia

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2017

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – LIPIEC – WRZESIEŃ 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM – MAJ 2016

 • LOGOPEDA – DIAGNOZA

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z LOGOPEDĄ – MAJ-CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z LOGOPEDĄ – MARZEC-MAJ 2017

 • LOGOPEDA – TERAPIA

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – KWIECIEŃ – CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – STYCZEŃ – MARZEC 2017

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2016

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – SIERPIEŃ 2016

HARMONOGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – LIPIEC 2016

 • KOREPETYCJE

EMDEK 2018 R.

EMDEK 2017 R.

EMDEK 2016 R.

OGRÓDEK JORDANOWSKI 2018 R.

OGRÓDEK JORDANOWSKI 2017 R.

OGRÓDEK JORDANOWSKI 2016 R.

 • ŚWIETLICOWE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

HARMONOGRAM IMPREZ W ROKU 2016

HARMONOGRAM IMPREZ W ROKU 2017

HARMONOGRAM IMPREZ W ROKU 2018