Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Oferta projektu

Celem projektu „DRABINA MARZEŃ!” jest rozwój usług świadczonych przez przez świetlicę środowiskową prowadzoną przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służącą integracji społecznej i zapobieganiu patologiom wśród dzieci i młodzieży, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i Śródmieścia.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu przeżywanych przez nią trudności.
Projekt zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży łódzkiej będącej w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej, udział w atrakcyjnych formach zajęć, dzięki którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Udział w nieodpłatnych zajęciach zwiększy szansę rozwoju i umożliwi wyrównanie różnic między nimi a młodzieżą wychowującą się w domach o wyższym statusie materialnym i prawidłowych relacjach wychowawczych.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, zgodnych z zakresem działań projektu, co przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci zmniejszeniu zjawiska i konsekwencji wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANEM DZIAŁAŃ:
ŚWIETLICA „W PLANETARIUM”, Łódź, ul. Pomorska 16A, czynna w roku szkolnym:
od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-19.00
oraz w soboty w godzinach 10.00-15.00
w wakacje: poniedziałek – piątek: 10.00-15.00

W OFERCIE ZAJĘCIA TYPU ŚWIETLICOWEGO, W TYM M.IN.
• Gry i zabawy świetlicowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
• Zajęcia świetlicowe
• Projekcje filmowe
• Wycieczki

W ramach projektu również:

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM: 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM II-IV.2019

LOGOPEDA – DIAGNOZA

HARMONOGRAM DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ III-IV.2019

KOREPETYCJE – MATEMATYKA 

HARMONOGRAM KOREPETYCJI Z MATEMATYKI III-IV.2019

KOREPETYCJE – JĘZYK POLSKI

HARMONOGRAM KOREPETYCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO III-IV.2019

KOREPETYCJE – JĘZYK ANGIELSKI 

HARMONOGRAM KOREPETYCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO III-IV.2019

PLAN IMPREZ ŚWIETLICOWYCH 

HARMONOGRAM-IMPREZ-ŚWIETLICOWYCH-VI-XII.2019

KOREPETYCJE – JĘZYK NIEMIECKI 

HARMONOGRAM KOREPETYCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO III-IV.2019

WAKACYJNE WARSZTATY PLASTYCZNE 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH VI-VIII.2019

RAJDY PIESZE I ROWEROWE 

HARMONOGRAM RAJDÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH VI-X 2019 roku

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

HARMONOGRAM WYCIECZEK Z PRZEWODNIKIEM VI-VIII 2019