Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Rekrutacja do Żłobka w ramach karnetów!

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich serdecznie zaprasza do rekrutacji w ramach KARNETÓW w projekcie „MOJA DROGA DO PRACY PROWADZI PRZEZ ŻŁOBEK W GMINIE DOBROŃ!”

O przyjęciu kandydatek do projektu decyduje spełnienie warunków udziału w projekcie oraz kolejność zgłoszeń.

Kandydatki w rekrutacji KARNETOWEJ przyjmowane są na podstawie kwestionariusza zgłoszeniowego karnetowego.

Więcej informacji o pakiecie karnetowym: www.tie.com.pl/projekty/moja-droga-pracy-prowadzi-zlobek-gminie-dobron/rekrutacja-do-zlobka

Uprzejmie informujemy, że w naszym Żłobku jednocześnie prowadzona jest Rekrutacja uzupełniająca i Rekrutacja karnetowa.

Leave a comment