Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

MODERATOR – system aktywizacji kulturalnej i społecznej

wkrótce…

 

Okres realizacji: 01.08.2006 r. – 31.12.2006 r.

Źródło dofinansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wartość dofinansowania: 62.560 PLN

Wkład własny:

Grupa docelowa:

Cele:

Główne działania:

Kierownik projektu: Marcin Obijalski