Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia – materiałów na zajęcia logopedyczne – do żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”

Fundacja „Projekt: Aktywność”, jako  partner w realizacji Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawę wyposażenia – materiałów na zajęcia logopedyczne – przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka w Andrespolu”, ul. Rokicińska 120 w Andrespolu.

Oferty należy składać do dnia 16.10.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

ANDRESPOL_wyposazenie_20_logopedia_zapytanie_ofertowe

ANDRESPOL_wyposazenie_20_logopedia_protokol

 

Leave a comment