Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Wyniki sondażu!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami oraz opracowaniem badania pilotażowego, które zostało przeprowadzone w dniach 15-26.03.2018r. Celem sondażu było rozpoznanie zapotrzebowania mieszkańców na utworzenia dodatkowych żłobków na terenie województwa łódzkiego.

Grupą docelową badania były osoby (rodzice) posiadające dziecko/dzieci do 3 roku życia bądź planujące narodziny dziecka w najbliższym czasie.

W badaniu wzięło udział 399 osób.

Opracowanie badania pilotażowego

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie szerszej analizy barier i potrzeb dedykowanej matkom powracającym na rynek pracy, które urodziły i wychowują dziecko do 3 roku życia oraz zamieszkują bądź pracują na jednym z trzech terenów województwa łódzkiego, tj. osiedle Retkinia – Łódź, gmina Andrespol, gmina-miasto Zgierz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu wypełniając –> Formularz.

Dziękujemy.

Leave a comment